ภาษาไทย | English
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 17/11/2547
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/07/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 3121


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (3121)
วิทยาศาสตร์-SCIENCE
วิศวกรรมศาสตร์-ENGINEERING
คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ COMP IT
 แพทยศาสตร์-พยาบาล
สถาปัตยกรรมศาสตร์-ตกแต่ง&ออกแบบ-ศิลปะ
บริหาร & การจัดการ - BUS & MGNT
เศรษฐศาสตร์-ECONOMICS
การตลาด-การขาย Sale & Marketing
บัญชี-ภาษี Accounting and Taxation
การเงิน-การธนาคาร Fanance & Banking
ปริญญาโท -MBA & MMM
การท่องเที่ยว/โรงแรม/อาหาร เครื่องดื่ม
เตรียมสอบ TOEFL-IELT-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
หนังสืออ้างอิง / Reference
 ภาษา -ELT ESL
หนังสือเด็ก - Children Books
ของเล่นพัฒนาการเรียนรู้
IN TREND
การเกษตร-Agriculture
สื่อการศึกษา-Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
บริการทางวิชาการ/บทความ
ตามคำขอ-อื่น ๆ -Others
รัฐศาสตร์
Agriculture | Agricultural Mechanics
Hobbies Interests ; Sportsจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

สอบถามและหาหนังสือ ตำราแปล รับสั่ง Textbook จากทุกสำนักพิมพ์ทั่วโลก  ยินดีแนะนำหนังสือที่ใกล้เคียงให้กับทุกท่าน Tel :  0-2918-6593-5

พิเศษ !!! Promotion : สั่งซื้อหนังสือผ่าน Website คิดค่าส่งสินค้าเพียง 30 บาทต่อเล่ม ทั่วประเท(ไม่รวม EMS)

**เรียนลูกค้าทุกท่านที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว กรุณาแนบไฟล์รูปถ่ายสลิปโอนเงินแล้วส่งเมลไปที่ info@toptextbook.com หรือแฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2918-6596**

*** ก่อนโอนเงินกรุณาสอบถามสินค้าก่อน โดยเฉพาะ textbook ***

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838


  Tell a Friend

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838

รหัสสินค้า: 001398
ราคา: 300.00 บาท
ISBN: 9789749918838
ผู้เขียน/ผู้แปล: ผศ.ดร. บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
ครั้งที่พิมพ์: 1/2555
หมายเหตุ: World Rights Sale
โปรโมชั่นพิเศษ: ซื้อยกห้องขอราคาพิเศษได้
รายละเอียด:

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838

ผศ.ดร. บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

หนังสือ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(Engineering Economy) ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าใจถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง ตลอดจนช่วยให้มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในลักษณะต่างๆ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 19 บท โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน อัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ และความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะอยู่ในบทที่ 1 และบทที่ 2 วิธีการคำนวณที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และการวิเคราะห์ประเมินผลเปรียบเทียบทางเลือก จนกระทั่งการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ ดังแสดงไว้ในบทที่ 3 ถึงบทที่ 12 การประมาณค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์ความไว และการคำนวณภาษีในบทที่ 13 ถึงบทที่ 16 ตามลำดับ เนื้อหาส่วนนี้เป็นการคิดและวิเคราะห์เพิ่มเติมจากในการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อให้คำตอบที่ได้มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบทที่ 17 และบทที่ 18 ซึ่งมีความสำคัญในการวิเคราะห์โครงการที่จะดำเนินงานในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของการลงทุน ว่าการตัดสินใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ นอกจากนั้นยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาของการนำเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนไว้ในบทที่ 19 อีกด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

 บทที่ 2 แผนผังกระแสเงินสด (Cash Flow Diagram)     

บทที่ 3 แฟกเตอร์ต่างๆ และการใช้งาน (Factors and Their Use) 

บทที่ 4 การใช้แฟกเตอร์หลายตัว (Use of Multiple Factors)     

บทที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง (Nominal and Effective Interest Rates)

บทที่ 6 การประเมินด้วยมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนนิรันดร์ (Present Worth and Capitalized Cost Evaluation)

บทที่ 7 การประเมินด้วยอนุกรมมูลค่ารายปี (Annual Worth Evaluation) 

บทที่ 8 การพิจารณาผลตอบแทนของโครงการเดี่ยว (Rate of Return Computations for a Single Project)

บทที่ 9 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนสำหรับหลายทางเลือก (Rate of Return Evaluation for Multiple Alternatives) 

บทที่ 10 การประเมินโครงการด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินทุน (Bebefit/Cost Ratio Evaluation)

บทที่ 11 การวิเคราะห์การแทนที่ (Replacement Analysis)

บทที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Analysis)   

บทที่ 13 การประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสัดส่วนต้นทุนทางอ้อม (Cost Estimation and Indirect Cost Allocation)

บทที่ 14 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)     

บทที่ 15 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)      

บทที่ 16 ภาษีเงินได้ (Income Tax)

บทที่ 17 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Making Under Risk)

บทที่ 18 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decision Making Under Uncertainly)   

บทที่ 19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)     


สินค้า/บริการ แนะนํา...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
ราคา 300.00 บ.
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
ราคา 400.00 บ.
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ISBN9789749918302 /Design and Analysis of Experiment
ราคา 320.00 บ.
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
ราคา 500.00 บ.
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
ราคา 290.00 บ.
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
ราคา 320.00 บ.
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน ISBN9789749918036 /Material Science and Engineering
ราคา 370.00 บ.
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
ราคา 200.00 บ.
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
ราคา 320.00 บ.
บันทึก ความพอเพียง  ชุด ออมเงิน เล่ม 1
ราคา 40.00 บ.
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
ราคา 280.00 บ.
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
ราคา 420.00 บ.
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
ราคา 400.00 บ.
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport ISBN9789749918579
ราคา 400.00 บ.
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
ราคา 400.00 บ.
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
ราคา 200.00 บ.
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
ราคา 420.00 บ.
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
ราคา 360.00 บ.
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
ราคา 180.00 บ.
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333
ราคา 260.00 บ.
การเงินธุรกิจ (ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE)
ราคา 320.00 บ.
เส้นทางสู่ Six Sigma (Six Sigma Way Team Field Book)
ราคา 360.00 บ.
การจัดการและออกแบบโซ่อุปทาน ISBN9789749918135 (Designing  Managing the Supply Chain)
ราคา 320.00 บ.
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
ราคา 280.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.